STRONA PARAFIALNA

PARAFII WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W GLIWICACH

 

Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do czwartku: 16.00 - 17.30. Telefon: 32 230 83 48

Intencje mszalne oraz ogłoszenia parafialne w zakładce - Aktualności

Wydarzenia


252 Ślubowana Piesza Pielgrzymka na Górę Św. Anny


Zapraszamy na powitanie pielgrzymów

w poniedziałek 19.08. po wieczornek mszy św. o 18.30.


Bliższe informacje na stronie internetowej: https://naswanne.pl.tl/

Rocznica Poświęcenia Kościoła Parafialnego

ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA

(OSTATNIA NIEDZIELA SIERPNIA)

Uroczysty obchód rocznicy poświęcenia kościoła swoimi korzeniami jest mocno utwierdzony w historii i tradycji Kościoła.

Jak mówił papież Paweł VI, zwyczaj obchodzenia uroczystości konsekracji Kościoła zalicza się do najbardziej starodawnych w dziejach kultu katolickiego. Kościół antyczny oprócz kultu męczenników, rocznicy wyboru i święceń biskupich mocno podkreślał rocznicę dedykacji kościoła. W kontekście tym mówiono o dies natalis – dniu narodzin kościoła. Ze względu na rangę obchodu rocznicy poświęcenia kościoła zaleca się, aby celebra mszy świętej w tym dniu miała charakter uroczysty. Wyraża się to także przez przygotowanie pełnego zespołu liturgicznego; użycie podczas celebry kadzidła i akolitek; włączenie do liturgii osób świeckich, które powinny podawać intencje modlitwy wiernych, brać udział w procesji z darami czy też wykonywać funkcję psałterzysty; również poprzez aktywny udział wszystkich grup istniejących w parafii, szczególnie zaś chóru i scholi. Istotnym elementem uroczystej celebry jest odpowiednie przygotowanie śpiewów, które są integralną częścią liturgii, a nie tylko ozdobnikiem. Po głównej mszy świętej powinna zostać urządzona procesja eucharystyczna. Przy czym należy pamiętać, że w procesjach, w czasie których celebrans niesie Najświętszą Eucharystię poza kościół wśród uroczystych obrzędów i śpiewów, lud chrześcijański składa publiczne świadectwo swej wiary i pobożności wobec Najświętszego Sakramentu. Biskup diecezji, uwzględniając współczesne warunki, powinien osądzić, czy jest rzeczą stosowną odbyć procesję oraz określić czas, miejsce i porządek procesji, aby mogła się odbyć z godnością i bez ujmy czci należnej Najświętszemu Sakramentowi.

Nabożeństwo ku czci Św. Rity

22.VIII., 19.IX., 24.X., 21.XI., 19.XII. 2019 w czwartek o godz. 18.30


Zapraszamy !

 

Wolne intencje mszalne w II półroczu 2019 r.

 


 

Wrzesień

godz. 8.00:  10, 12, 13, 14, 17, 23, 24,  26, 27, 30

godz. 18.30: brak

Niedziele: 1.IX  o 7.00, 15.IX o 7.00

 

Październik

godz. 8.00:  15, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 29, 30, 31

godz. 18.30: 2, 8, 14, 21, 22, 29, 30, 31

Niedziele i święta: 13.X o 7.00  27.X o 7.00

 

Listopad

godz. 8.00: 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29

godz. 18.30: 13, 16, 19, 23, 26, 27, 28, 29

Niedziele i święta:  10.XI o 7.00 24.XI o 7.00, 9.45

 

Grudzień

godz. 8.00: 11, 12, 13, 14, 16, 18, 23, 30

godz. 17.30 (roraty): 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19

godz. 18.30: brak

Niedziele i święta: 1.XII o 7.00  8.XII o 7.00, 9.45, 19.00, 15.XII o 7.00, 11.00 i 19.00, 

22.XII o 7.00 i 12.15, 25.XII o 11.00, 12.15 i 19.00, 26.XII o 9.45, 11.00 i 12.15, 29.XII o 11.00.

 

 

 

Intencje można zamawiać także telefonicznie w godzinie urzędowania kancelarii

od poniedziałku do czwartku włącznie 16.00 – 17.30 tel. 32 / 230 83 48

Zapisy do I Komunii Św.

Dzieci do I Komunii Św. można zapisywać w kancelarii parafialnej

w godzinach urzędowania. Jeśli dziecko nie jest ochrzczone w 

naszej Parafii potrzebne jest akt lub pamiątka chrztu.

Zapisy do Bierzmowania

W kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania przyjmujemy zgłoszenia na przygotowanie do sakramentu Bierzmowania .

Konserwacja ołtarza Najśw. Sakramentu (nawa boczna)

Zakończył się I etap prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym Najśw. Sakramentu w naszym kościele.  Kosztorys prac I etapu opiewa na kwotę ok. 190 tys. złotych. Na te prace otrzymaliśmy dotacje: 80 tys. zł. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa, 20 tys. zł. od Woj. Urzędu Ochrony Zabytków, pozostałe 90 tys. ze środków własnych Parafii. II etap prac obejmujący konserwację tabernakulum, ramę obrazu i 11 figur kosztuje wg. kosztorysu ok. 350 tys. zł. Czynimy starania o pozyskanie środków z w/w instytucji oraz Urzędu Miasta Gliwice.

Prace wykonuje pod nadzorem Woj. Konserwatora Zabytków z Katowicach – Firma B. Mzyk z Tarnowskich Gór.


Osoby, które chciałyby wesprzeć swoimi ofiarami te prace, prosimy o wpłaty na konto parafialne: 31 1240 4272 1111 0000 4835 0286 ( z zaznaczeniem na konserwację ołtarza) lub w kancelarii w godzinach urzędowania.

 

Serdeczne „Bóg zapłać” za składane ofiary.
Rada Parafialna.

Gliwice z wieży kościoła

W niedziele (przy odpowiedniej pogodzie) przewodnicy PTTK wprowadzają chętnych na wieżę naszego kościoła, aby podziwiać panoramę miasta.

Wejścia o godz. 16.00 i 17.00. Cena biletu wstąpu 7 zł. Bliższe informacje PTTK Gliwice tel. 32/231 05 76

Zapraszamy.

 


Liturgia


2019-08-19, Poniedziałek, Rok C, I, Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Jana Eudesa, prezbitera
Mt 19, 16-22
Sdz 2, 11-19
Ps 106 (105), 34-35. 36-37. 39-40. 43ab i 44 (R.: por. 4)
Mt 5, 3
Mt 19, 16-22
2019-08-20, Wtorek, Rok C, I, Wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła
Mt 19, 23-30
Sdz 6, 11-24a
Ps 85 (84), 9. 11-12. 13-14 (R.: por. 9)
Por. 2 Kor 8, 9
Mt 19, 23-30
2019-08-21, Środa, Rok C, I, Wspomnienie św. Piusa X, papieża
Mt 20, 1-16
Sdz 9, 6-15
Ps 21 (20), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 2a)
Por. Hbr 4, 12
Mt 20, 1-16

LinkiZasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wszystkich Świętych w Gliwicach, siedziba: Gliwice, Kościelna 4.