Straż Honorowa NSPJ

Wspólnota Straży Honorowej NSPJ w naszej parafii liczy kilkanaście osób. W każdy I piątek miesiąca o godz.8..00 odprawiana jest msza św.ku czci Najśw. Serca P. Jezusa w int. żyjących i zmarłych członków wspólnoty. Po mszy św. jest nab.,  po którym odmawiane są przepisane modlitwy. Członkowie wspólnoty pod swoim sztandarem uczestniczą nie tylko w nab. ku czci Serca P. Jezusa ale także w procesjach eucharystycznych. Serdecznie zapraszamy do tej wspólnoty.

 

Historia Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce

królowa Maria Ludwika Gonzaga

Już po kilku latach od czasu powstania w Bourg-en-Bresse we Francji (13 marca 1863 r.), Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa zawitała również do Polski, dzięki  Siostrom Wizytkom, sprowadzonym do Warszawy przez królową Marię Ludwikę Gonzagę w 1654 r., a następnie w 1681 r. do Krakowa przez biskupa Jana Małachowskiego.  Niemalże na bieżąco były one informowane o objawieniach w Paray-le Monial.  Dzięki matce Katarzynie Krystynie Branickiej krakowski konwent stawał się ośrodkiem czci i miłości Serca Jezusowego, a za czasów matki Franciszki Szembekówny zaczął promieniować nabożeństwem także poza mury klasztorne.

W 1718 r. w kościele Sióstr Wizytek zostało założone jedno z pierwszych w Polsce Bractw Najświętszego Serca Jezusowego. Z tej okazji zakonnice przygotowały intronizację Bożego Serca z uroczystą procesją. „Wzięły w niej udział liczne rzesze wierzących krakowskiego grodu. Trasa prowadziła z kościoła Mariackiego do kościoła Sióstr Wizytek. Kroniki klasztoru przekazują barwny, szczegółowy opis tej procesji. Odprawiano ją rzeczywiście z wielką okazałością. Pomyślana ona jednak była przede wszystkim jako publiczne, wspólne wyznanie wiary i czci dla Serca Jezusowego”(S. Jarzyna, Trzysta lat działalności SS. Wizytek w Krakowie, 1983).

Nie dziwi więc fakt, że Straż Honorowa, zaledwie w kilka lat po powstaniu we Francji znalazła podatny grunt również na ziemiach polskich. Do Bractwa powstałego w Krakowie w 1868 r. zapisały się na początku wszystkie zakonnice klasztoru Nawiedzenia oraz ich uczennice. 

klasztor Siostr Wizytek

Gdy w styczniu 1869 r. zostało ono kanonicznie zatwierdzone przez biskupa Antoniego Gałeckiego, ówczesnego administratora diecezji krakowskiej, klasztor Wizytek w Krakowie „stał się jednocześnie główną siedzibą tej Wspólnoty dla całej Polski, mimo że podzielonej na trzy zabory” (J. Pluta, Cześć, Miłość, Wynagrodzenie Sercu Jezusa, 2001).

Bardzo szybko wszczęto starania o przekształcenie Bractwa w Arcybractwo, lecz z różnych względów (zabory, pierwsza wojna światowa, itp.) na zatwierdzenie trzeba było czekać aż do 19 stycznia 1919 r. Aktu wyniesienia do tej godności  dokonał papież Pius XI. W tym czasie działalność statutowa rozwijała się nadzwyczaj  prężnie, przy dużym zaangażowaniu siostry dyrektor Marii Józefy Twarowskiej, późniejszej przełożonej klasztoru.

Członkowie Straży tworzyli liczne grupy modlitewne, adorowali Najświętszy Sakrament podczas pierwszopiątkowych liturgii. Celom statutowym były także podporządkowane wszelkie działania informacyjne, wydawnicze i korespondencyjne. 

Nieocenionym narzędziem apostolskiego oddziaływania stało się arcybrackie czasopismo „Wiadomości o Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa”. 

wyniesienie Bractwa Straży Honorowej do godności Arcybractwa

Wciąż wzrasta liczba członków Straży Honorowej NSPJ, którzy stają się często organizatorami lub współorganizatorami nabożeństw i uroczystości religijnych w parafiach. Włączając się w przygotowanie oprawy liturgicznej, wspomagają oni swoich duszpasterzy, należą do rad parafialnych oraz wykonują posługi charytatywne na rzecz wspólnot parafialnych.Pierwszy numer ukazał się w 1921 r.
Druga wojna światowa, a następnie okres rządów komunistycznych brutalnie przerwały na pół wieku czas nieskrępowanej działalności apostolskiej i formacyjnej  Arcybractwa w Polsce, niemniej siostry podejmowały działania konspiracyjne, narażając się często na utratę wolności. Dopiero w 1986 r. mogła się odbyć pierwsza ogólnopolska pielgrzymka Arcybractwa na Jasną Górę. W roku 1991 wznowiono też publikację „Wiadomości Straży Honorowej NSPJ”. Obecnie ukazują się one w nakładzie 7300 egzemplarzy, rozsyłanych nie tylko do ośrodków na ternie całego kraju, ale również polonijnych. Spośród innych wydarzeń Arcybractwa należy wspomnieć autokarową pielgrzymkę do Rzymu w 1992 r., udział duchowy oraz materialny w 46. Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym we Wrocławiu (Arcybractwo przygotowało „Księgę darów duchowych”, 5 monstrancji w futerałach oraz 5 wyhaftowanych welonów), w Ogólnopolskich Kongresach Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, a w 2006 r. pielgrzymkę do Francji śladami kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wszystkich Świętych w Gliwicach, siedziba: Gliwice, Kościelna 4.